Konferencja

Konferencja organizowana w ramach obchodów 60. rocznicy powstania Katedry Socjologii i Filozofii oraz Dni Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konferencja została objęta patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, patronatem p. Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP oraz Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska.

Informacje

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres
spolecznaodpowiedzialnosc@ue.poznan.pl


dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP

       661-073-341
       halina.zboron@ue.poznan.pl


dr Zuzanna Rataj

       697-376-191
       zuzanna.rataj@ue.poznan.pl

Rada Naukowa
prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Bożena Klimczak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Anna
Lewicka-Strzałecka
Polska Akademia Nauk
dr hab. Barbara Pogonowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Jacek Sójka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
dr hab. Grażyna Wolska
Uniwersytet Szczeciński

dr Magdalena Kaźmierczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

O Konferencji

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat znaczenia idei społecznej odpowiedzialności biznesu we współczesnym świecie. Zagadnienie to chcemy odnieść do dwóch kontekstów: edukacyjnego i badawczego. Pierwszy dzień konferencji w całości zostanie poświęcony dyskusjom na temat zobowiązania uczelni wyższych w kwestii przygotowania studentów – przyszłych pracowników do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych. Wymaga to włączania do programów studiów przedmiotów z obszaru etyki gospodarczej. Zobowiązania uczelni można rozumieć jednak znacznie szerzej uznając, że nauczyciele akademiccy powinni zaangażować się także w kształtowanie postaw obywatelskich studentów. Wymóg taki został sformułowany w deklaracji PRME (Zasady odpowiedzialnego kształcenia menedżerów), którą podpisały niektóre polskie uczelnie.

W pierwszym dniu konferencji planujemy trzy rundy debat na temat społecznej odpowiedzialności biznesu jako przedmiocie nauczania: pierwsza z udziałem przedstawicieli władz uczelni wyższych, druga z udziałem pracodawców, trzecia – w formie debaty oksfordzkiej – przeprowadzona zostanie przez studentów.

Drugi dzień poświęcony jest w całości na prezentacje wyników badań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dyskusję na temat współczesnych interpretacji tej idei i kierunków jej rozwoju.

Szczegółowy program Konferencji
Komitet Organizacyjny

dr hab. Halina Zboroń

prof. nadzw. UEP

    dr Zuzanna Rataj